Ουκρανία

????: http://www.lib.utexas.edu/

????: http://www.lib.utexas.edu/

 

? ?????? ?????????? ?????? ??? ??? ??????? ????? ????????? ???.

 

????????? ??? ?????????
• ????????? ???? ??? ??????????????? ???????, resuscitation
• ???????? ??????: ????????? ??????? ??? ????? ???????. ? ?????? ????????? ???? ??? ????????, visit ??????, hepatitis ????????? ??????? 80 ???. ???? ????????? ???????.
• ??????? ??????: ????????? ?? ?????? ?????, ??? ?.?.?..? ?????????, ?? ??????????? ???????????? ??? ?? ???????????? ??????.
• ?????????? ????????: ?????? (??????????, 763.634), ???? (310.989), ???????? (296.082), ???????? (265.330), ??????? (220.438), ?????? (217.375), ????? (184.279), ?????? (140.964), ??????? (136.630), ???? (135.609), ?????? (85.239), ???????????? (75.172).
• ??????: 28.748 (km2) ??? ?? ????? 27.398 (km2) ?????? ??? 1.350 (km2) ???????
• ??????? ??????: 717 ??????????
• ?????? ???????? ??????? ?? ?????? ?????: ?????? 282 ??, ?.?.?.?. 151 ??, ??????????? 172 ??., ???????????? 112 ??.
• ??????????: 362 ??????????
• ? ??????? ???? ?????????? ???? ???? ????? ??? ?????? ??? ??????? (? ????? ??????? ??? ????????? ?? ?? ????? ??????? ??? ?? ???????? ???????)
• ?????????: ?? ???? ??? ???????? ??? 2011, ? ????????? ????????? ??? ???????? ????? 2.831.741. ?? 2001 ? ????????? ??? ???????? ???? 3.069.275. ? ???????? ??????? ??? ? ????????? ??? ???????? ???? ??????? ???? 7,7% ?? ??????? ???? ??????. ?? ????????? ??? ??????? ????????????? ??? ? ?????? ??? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ??? ?????????????? ??????? ??? ?????????.
• ??????? ?????????????: 3.33 ??????????/1000 ?????????. ? ????????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ?? 1.438,451.
• ??????? ?????????: ?? 53,7% ??? ????????? ???????? ?? ??????? ???????? ??? ?? 46,3% ?? ????????? ????????.
• ????????? ??????: ??????? 95%, ??????? 3%, ????? 2% (??????, ????, ??????, ??????????????, ??????????)
(?????: ???????? 2011, CIA The World Factbook, peoplemov.in)

???????? ?????????
• ????? ?????????????: ????????????? ??????????????? ??????????
• ????????: ????????? ???? 22 ????????? 1998
• ?????? ???????: ????????? ??? ?????? ??????
• ??????? ???????: ???????? ??? ????????? ??????????? ???????? ?????? (??? ??? 24 ??????? 2012)
• ?????????? ??? ??????????: ???????????? ???? ??????? (??? ??? 10 ??????????? 2005)
• ? ??????? ????????? ??? ???? ??? ??????? ??? 2009 ??? ????? ???????? ???? ?????? ???? ???? ????????? ?????.

(????: CIA The World Factbook)

?????????????? ??? ?????? ??? ????????????? ??? ??? ???????
??? ?? 1990, ? ??????? ???? ???????? ??? ??? ??? ??????????? ??? ??? ?????????? ??????????????? ???? ??? ????????? ???????? ???. ?? ??????? ???????????? ??????? ??? “?????????? ?? ?????” ??? ??????? ????????? ? ??????? ??? ???????????? ??????? ??? ???????????? ?? ???????????? ????? ??? ?? ???????? ??? ??? ???? ??? ????????? ??? ?????? ??? ????????-??????????? ??????????? ????? ????? ??? ????????????? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????? ??? 1990 (King & Mai, 2008). ?????? ?????? ????, ???? ??? ??? ??????????? ??????? – ??????? ?? 27,5% ??? ??????? ??? ????????? ????????? ??? ?? 35% ??? ??????? ????????? (RoA, 2010) – ???? ????????????? ??? ?????????, ?? ????? ???????? ??? ?? ????????? ??????? ??????? ???? ????? ??? ????????? ??? ?????????? ???????. ????????? ??? ? ???? ?????????? ??? 50% ??? ??????? ?????????? ????? ? ??????, ??? ?? 25% ???? ???????????? ???? ?????? ??? ?? ???????? 25% ?? ????? ????? ??? ?.?., ???? ?.?.?. ??? ???? ??????.
??? ??? ?? ?????? ?????????????? ??? ????????? ????????????? ????? ? ?????? ?????? ????????? ??????????? ?? ??? ?????? ??????? ??????? ?????????? ?? ?????????? «?????????» ??? «????? ??????» ??? ???? ???????? (Dedja, 2012:116, Barjaba, 2000). ? ???????? ???????? ???????????? ??????????? ????????? ?????? ???? ?????????? ????? ???? ? ?????? (98%) ??? ? ?????? (GoA, 2010). ??????, ??? ?? 2010, ???? ??????????? ??? ????????? ?????? ??? ????????? ????????????? ??? ??????? ?????? ???? ??? ??????. ??????? ?? ?? ??? ???????? ???????? ??? FRONTEX (2012) ? ???????? ???????? ??? ??????-????????? ??????? ???? ??????? ???? 85 ???? ????? ?? 2011 ?? ???????? ?? ?? 2009.
?? ?? ??????, ????? ???????? ?????? ??? ? ?????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ??? ?????????? ?????? ?????????? ???? ???????, ? ????? ??????????? ??? ????????? ???????? ???????????? ??? ???? ????????????? ?????? ???? ???????. ??????? ?? ?? ????????? ???????? ??? ?????????? ????????? ?????????????, ?????????? ??? ??????????? ??? ????????? ???????? ??? ????????, ?? ??????? ??? ?????????? ??? ??? ?????? ?? 2012 ??????????????? ?? 86 ???? ????? ??? ????????? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ???? ???????.

???????????? ???? ??????
?? ??????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ???? ??????. ?????????????? ??? ??????????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??? ?? ????? ??? ????????? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ???????. ? ?????? ????????? ?????????, ??? ??? ????, ?????????? ??? ?????? ???? ?? ??????? 501.000, ? ?????? ???????? ?? 60 ???? ????? ??? ????????? ????????? ??? ?????????? (??? ??? ?????? 839.000) ??? ????????? ???? ??????, ????? ?????? ?? 5 ???? ????? ??? ????????? ????????? ????????? (Triandafyllidou & Maroufof, 2011). ?? ???????? ?? ?? ??????????? ???, ?? ???????? ??? ?? 2012 ???????? ??? ???????? ?????? ???? 128.191 ??? ??????? ??? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ???? ??????. ????????, ????????? ?????????? ?????? ???? ??? ???????? ???????? ?????????? ?? ?????? ????????? ??? ??????????? ???? ??? ?????? ???????? ????????, ??? ??????? ?? ???? ???????????? ???? ?????? ?? 36 ???? ????? ??? ?? ????? ??????? ??? 2012 (?????? ????????? ?????????, 2012?).
?? ??????????????? ???????????? ??? ??????? ???? ??????, ??? “??? ?? ???????? ??? 1990, ????? ????????? ??? ?????? ???????? ?????????. ?? ????? ??????????? ???????????? ?/??? ??????? ?????????? ??????? ?????????? ?? ?????? ????????????? ??????? ?? ???????? ? ????????? ????? ????????, ?? ??????? ??? ?????????? ??????? ??? ??? ?????? ?????????????? ???? ???? ? ???????, ?? ??????????, ? ?????????, ?? ?????? ????????????? ???????????? ??? ?? ????????? ????????????. ???????????? ??? ???? ??? 550.000 ????????? ?????????? ?????????? ????? ???? ?????? ??? ???? ??? ????????? ??? 1990, ?? ???? ????????????? ?? ????????????? ?? ????????? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ??????? ????????????(Reyneri, 2001).
??????, ???? ????? ??? ????????? ??? 2000, ?? ???????????? ??? ????? ??? ????????? ???????????? ??? ??????? ???????????? ?? ?????? ???????????. ???? ????????? ?????? ???? ??????????? ????????????? ??? ???????????? ??? ????? ???? ?? 1998 ??? ?? ?????? ????????? ??? ???????????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ??????????? ?? ?????????? ? ?????? ??????? ??? ??????? ? ????????/???????? ??? ?????? ???????? (Maroukis & Gemi, 2011).
??????, ?? ????????? ???????? ????????? ?? ??? ???????? ??? ????? ??? ??????? ?????????? ??? ????????????? ?/??? ????????? ???????? ???? ?????? ????? ???? ????????????. ??? ??? ???? ??????, ???? ?? ????????? ?????? ??? ????????? ????????????? ??? ??????? (85 ???? ?????) ???? ??????? ?? ???????? ??? ????????? ????????? ??? ??? FRONTEX ??? ?? 2012, ???????? ?????? ????????? ??? ?? ??????? ???????????? ?? ????? ????????? ???????? ?????????? ???? ??????, ?? ??? ????????? ???? ?? ???? ?? ???????????? ?????? ?? ??? ?????????? ???? ?????????????.

?????????? ????????????
• Barjaba, K. and King, R. (2005). ‘Introducing and Theorising Albanian Migration’, in R. King, N. Mai and S. Schwandner-Sievers (eds), The New Albanian Migration. Brighton: Sussex Academic Press, 1-28.

• Carletto, G. et al. (2006). ‘A country on the move: International migration in post-communist Albania’, International Migration Review, 40(4): 767-85.

• Cavounidis, J. (2004). ‘Migration to Greece from the Balkans’, South Eastern Europe Journal of Economics 2 (2004) 35-59.

• Germenji, E. and Milo, L. (2009). ‘Return and labour status at home: Evidence from returnees in Albania’, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 9(4): 497-517.
• IOM International Organization for Migration (2008), Migration in Albania: A Country Profile. Available at: http://publications.iom.int/bookstore/free/Albania_Profile2008.pdf

• Frontex. (2012). Annual Risk Analysis.

• Government of Albania. (2010). Albania: Annual Migration Profile.

• King, R. (2005). ‘Albania as a laboratory for the study of migration and development’. Journal of Southern Europe and the Balkans, 7(2): 133-56.

• Labrianidis, L. and Kazazi B. (2006). ‘Albanian Return-migrants from Greece and Italy. Their impact upon spatial disparities within Albania’, European Urban and Regional Studies, 13(1): 59-74.

• Maroukis T. and Gemi E. (2011). ‘Circular Migration between Albanian and Greece: A case study’, Metoikos Project, European University Institute. Available at: http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/BackgroundReports/BackgrounReportGreeceAlbania.pdf

• Maroukis, T. (2008). ‘Undocumented Migration: Greece’. Report for the CLANDESTINO EC funded project (available at http://clandestino.eliamep.gr/)

• Population and Housing Census in Albania, Preliminary Results, December 2011, Preliminary Results, www.instat.gov.al

• Triandafyllidou, A. and Maroufof, M. (2011). GREECE – Report prepared for the SOPEMI Meeting Paris, 1-3 December 2010. Available at: http://www.eliamep.gr/en/eliamepnews/????????-sopemi-???-???-??????/.

• Vullnetari, J. (2007). ‘Albanian Migration and Development. State-of-The-Art Review’. Amsterdam: IMISCOE Working Papers Series. No.18.

Lorem ipsum dolor sit amet, decease
consectetur adipiscing elit. Cras interdum neque at augue molestie porttitor. Etiam fermentum dictum massa convallis pretium. Nam egestas placerat imperdiet. Nulla eleifend dictum quam sit amet tincidunt. Nulla a dolor arcu. Fusce eget enim ut sapien imperdiet vulputate. Quisque turpis leo, rehabilitation
tempus ut vestibulum eget, placerat ac diam. Donec varius quam placerat purus accumsan at aliquet quam fringilla. Maecenas a lectus lectus. Sed lacinia imperdiet arcu nec gravida. Donec sit amet purus tellus, eget pretium neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec id erat odio, in vehicula nibh.

In ligula enim, tincidunt at faucibus at, egestas et augue. Pellentesque pulvinar dui ac leo ornare aliquam in vel dolor. Nunc pharetra sapien a mi laoreet luctus. Nam pellentesque ornare risus, ut fringilla est ornare et. Integer nisi nisl, condimentum volutpat consectetur aliquet, cursus eu risus. Sed at purus ac ante auctor molestie nec id dolor. Sed ultrices nunc bibendum arcu dignissim id aliquam metus gravida. Morbi pretium pulvinar lectus sed lobortis. Praesent ac risus a quam eleifend gravida venenatis sed augue.

Sed vitae ligula id diam facilisis accumsan et vel sem. Phasellus ut dui eu velit feugiat venenatis a at nisi. Morbi in est est, ac cursus turpis. Sed sit amet diam risus. Donec porttitor porttitor erat, eu fermentum massa pellentesque sit amet. Duis justo est, laoreet rhoncus vestibulum ullamcorper, pretium vel tellus. Pellentesque auctor erat in libero pretium ut commodo orci congue. Aliquam tempus adipiscing velit, non pellentesque velit dignissim in. Nullam in erat purus. Vivamus ut libero eget turpis mattis ultrices vitae in mauris.

Proin adipiscing, mauris ac tincidunt convallis, lorem turpis hendrerit odio, consequat molestie ipsum odio at augue. Nunc at magna ut quam accumsan auctor id eu orci. Aliquam eleifend aliquam ultricies. Ut auctor, mauris sed tincidunt fringilla, risus libero fermentum libero, vel consectetur felis arcu non tortor. Fusce porta, sem nec tempor sodales, augue turpis blandit quam, id porttitor mi neque vel sapien. Suspendisse imperdiet sollicitudin bibendum. Morbi quis odio turpis. Nulla accumsan erat at erat convallis id congue odio hendrerit. Morbi eget mollis lacus. Nullam ultrices lobortis elit sed luctus. Vestibulum arcu velit, scelerisque vel auctor id, eleifend non ligula. Donec in ante est. Nullam egestas, dui at scelerisque vestibulum, massa neque molestie felis, nec posuere sem odio a sapien. Praesent vehicula, lacus at molestie vehicula, arcu lectus bibendum lorem, in pulvinar ante ligula a nibh. Vestibulum vel fringilla quam.

Maecenas condimentum nibh in enim gravida cursus. Vivamus scelerisque, sapien sed egestas faucibus, mi enim elementum quam, id tristique mauris sem semper purus. Phasellus malesuada nibh sed urna suscipit sodales. Donec quis velit tristique nisi ullamcorper pharetra. Nullam scelerisque feugiat aliquet. Fusce dignissim faucibus scelerisque. Nam sit amet nisi sed ante faucibus ultrices. Suspendisse potenti. Nam cursus viverra ullamcorper.

greece_sm_2012 Lorem ipsum dolor sit amet, diagnosis
consectetur adipiscing elit. Cras interdum neque at augue molestie porttitor. Etiam fermentum dictum massa convallis pretium. Nam egestas placerat imperdiet. Nulla eleifend dictum quam sit amet tincidunt. Nulla a dolor arcu. Fusce eget enim ut sapien imperdiet vulputate. Quisque turpis leo, tempus ut vestibulum eget, placerat ac diam. Donec varius quam placerat purus accumsan at aliquet quam fringilla. Maecenas a lectus lectus. Sed lacinia imperdiet arcu nec gravida. Donec sit amet purus tellus, eget pretium neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec id erat odio, in vehicula nibh.

In ligula enim, tincidunt at faucibus at, egestas et augue. Pellentesque pulvinar dui ac leo ornare aliquam in vel dolor. Nunc pharetra sapien a mi laoreet luctus. Nam pellentesque ornare risus, ut fringilla est ornare et. Integer nisi nisl, condimentum volutpat consectetur aliquet, cursus eu risus. Sed at purus ac ante auctor molestie nec id dolor. Sed ultrices nunc bibendum arcu dignissim id aliquam metus gravida. Morbi pretium pulvinar lectus sed lobortis. Praesent ac risus a quam eleifend gravida venenatis sed augue.

Sed vitae ligula id diam facilisis accumsan et vel sem. Phasellus ut dui eu velit feugiat venenatis a at nisi. Morbi in est est, ac cursus turpis. Sed sit amet diam risus. Donec porttitor porttitor erat, eu fermentum massa pellentesque sit amet. Duis justo est, laoreet rhoncus vestibulum ullamcorper, pretium vel tellus. Pellentesque auctor erat in libero pretium ut commodo orci congue. Aliquam tempus adipiscing velit, non pellentesque velit dignissim in. Nullam in erat purus. Vivamus ut libero eget turpis mattis ultrices vitae in mauris.

Proin adipiscing, mauris ac tincidunt convallis, lorem turpis hendrerit odio, consequat molestie ipsum odio at augue. Nunc at magna ut quam accumsan auctor id eu orci. Aliquam eleifend aliquam ultricies. Ut auctor, mauris sed tincidunt fringilla, risus libero fermentum libero, vel consectetur felis arcu non tortor. Fusce porta, sem nec tempor sodales, augue turpis blandit quam, id porttitor mi neque vel sapien. Suspendisse imperdiet sollicitudin bibendum. Morbi quis odio turpis. Nulla accumsan erat at erat convallis id congue odio hendrerit. Morbi eget mollis lacus. Nullam ultrices lobortis elit sed luctus. Vestibulum arcu velit, scelerisque vel auctor id, eleifend non ligula. Donec in ante est. Nullam egestas, dui at scelerisque vestibulum, massa neque molestie felis, nec posuere sem odio a sapien. Praesent vehicula, lacus at molestie vehicula, arcu lectus bibendum lorem, in pulvinar ante ligula a nibh. Vestibulum vel fringilla quam.

Maecenas condimentum nibh in enim gravida cursus. Vivamus scelerisque, sapien sed egestas faucibus, mi enim elementum quam, id tristique mauris sem semper purus. Phasellus malesuada nibh sed urna suscipit sodales. Donec quis velit tristique nisi ullamcorper pharetra. Nullam scelerisque feugiat aliquet. Fusce dignissim faucibus scelerisque. Nam sit amet nisi sed ante faucibus ultrices. Suspendisse potenti. Nam cursus viverra ullamcorper.

????: http://www.lib.utexas.edu/

????: http://www.lib.utexas.edu/

? ?????? ?????????? ?????? ??? ??? ???????? ????? ????????? ???.

????????? ??? ?????????
• ????????? ???? ????????? ??????, esophagitis
? ?????????? ??? ????? ?? ????? ?? ???????? 2.779.000 ?????. ????? ??????? ?????? ?????: ?? ??????? (1, and 455 ??????.), ?? ??????????????? (1,013 ??????.), ? ??????? ( 1,009 ??????.), ?? ???????? (971,000) ( 2009)
• ????????? ??: ?????????? (891 ??? ??????), ???????? (103 ???), ???????? (940 ???), ??????? (428 ???), ???????? (????? – 176 ???), ???????? (??????????? – 362 ???), ????? (1,576 ???), ???????? (90 ???)
• ? ???????? ???? ??? ?????????? ???? ??? ??????????? ?????? ??????? ??? ????? ??? ????? ? ??????? ?????????? ???? ???? ??????.
• ?????????: 44,854,065 (??????? 2012), ??????? ?????????: 69% ??? ????????? ????????? (2010)
(????: ? CIA World Factbook)

???????? ?????????
• ????? ??????????: ??????????
• ????????: ????????? ???? 28 ??????? 1996
• ?????? ???????: ??????? ??????? ???????, ?????????? ??????? ??? ??????????? ???????
• ??????? ??? ???????: ???????? ?????? ???????????? (??? ??? 25 ??????????? 2010)
• ?????????? ??? ??????????: ???????????? ?????? ?????? (??? ??? 11 ??????? 2010)
(????: ? CIA World Factbook)

??????????????? ??????
???? ????? ??? ????????? ??? ’90 ? ???????????? ??? ??? ???????? ?????????????? ???: ???????????? ?? ???????? ????????? ???? ??? ????? ?????????? ????? ??? ?? ??????, ??? ???????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ?? ???????? ??? ?????? ???? ??? ?????????? ?? 20% ??? ???????. ?????? ???? ??? ??????????? ??? ????????? ?? 1991 ??? ??? ????????? ??? ?? ??????????? ??????, ??????? ??????????? ?? ?? ????????????, ?? ????? ???? ? ????? ??? ? ??? ????????? ????? ????????????? ??? ?????? ???????? (???? ??? ???????, ??? ????????, ??? ??????? ??? ??? ????) ?????? ??? ??????? (Malynovska, 2006). ??? ???????? ??? ’90 ?? ???? ??? ?????????? ?? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ?? ????? ??? ?????????? ???? ???????????? ?? ????? ??? ??????? ???????, ?? ???????? ??? ??? ????? ???????, ?????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ???? ??? ?????? ??????????? ?????? ???????? ??? ?????????.
? ???????????? ?? ????? ??? ????????? ???????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??? ????????? ??? ’90. ?? ?????? ???? ?????? ???????????, ???? ? ??????? ??? ?? ??????? ??????, ??? ? ???????????? ???? ??? ?? ???????? ????????. ??? ??? ???? ?????????? ????? (???????, ????????, ?????) ???? ????????? ??? ??????? ?????????, ???? ????? ??? ?????? ??? ??????? ??????? ???? ?????????? ??????? ????????. ?? ???????? ?????????? ????????????? ?????? ???? ??????????, ??? ???????? ??? ??? ??????? ?????. ?? 2008 ??? ?? 2009 ???? ???????? ??????? ? ??????? ??? ???????? ??? ???????? ?????? ?????????, ?? ????? ?????? ?? ???????? ??????? ??? ??????? ????????? ?????? ???? ?? ???????? ??? ?????? ???? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ???????? (Hofmann & Reichel, 2011).

? ???????????? ???? ??????
???? ????? ??? ???????? ??????????, ? ???????????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ???????? ??? ??? ??????? ???????? ??? ?????, ??? ??? ???? ??? ????????? ???’90 ??????? ?? ????????????? ???????? ??? ??? ????????? ??? ?????? ????????. ?? ???? ??? ???????? ??? ?? ???????? ??? ??????? ????????? ????????? (???, ??????) ?????? 2001 ??? 2008, ? ?????????? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ????? ???????? (?? ??????? ???? ?????????? ??????? ?? 72% ??? 82%). ??????, ??????? ??? ????? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ?? 2001 ??? ?????? ??? ??????? ??? ???????? ?????? ?? 2005 ??? ?? 2008 (???????? & ????????, 2010). ???? ????? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ?? ??????? ??? ? ?????????? ??? ???????? ???? ?????? ??????? ???? ????? ??????????? ????????? ??????. ?? ????????? ??????? ???? ???????? ????????? ?????, ??????? ????????? ????????? ??? ???? ??? ??????? ????????? ??? ?????.
?? ??? ????? ???? ? ???????????? ??? ??? ???????? ???? ?????? (1990-1998) ?????????????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ???? ???? ?? ?????????? ????, ? ???????? ??? ?????? ???????????? ??? ??????? ??? ?????????? ???? ???? ?????????? ????? ??????? ?????????. ? ???????? 1998-2004 ?????????????? ??? ???????????????? ??????????? ?????????????, ???????? ??? ???????? ????????? ??? ????????, ???? ??? ? ‘????????? ???? ?????????’ ??? ?????????? ?????? ?????????, ???? ?????? ?????????? ??? ????????? ?? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ?????? ????????? ???? (???????? & ????????, 2010). ? ?????? ??? ???????? ??? ???????? (2008) ??????????? ??? ? ???????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????? ????????? ??? ??? ??????????? ? ??? ????????????? ??????? ??? ??????? ????.
??????? ?? ??????????, ? ??????? ??? ???????? ??? ?????? ???? ?????? ?? 2008 ???? ??????? 30.000 ?????. ? ?????????? (??????? 60%) ??? ?????? ?????? ???? ?????, ??? ??????? ??????? ??????? ??????????? ???? ???????? ?????????, ??? ??????????? ??? ??? ????? (???????? & ????????, 2010). ?? ???????? ???? ?????? ???????????? ????? ??????? ??????????? ???? ????? ??? ???????? ????????, ??? ?? ????????? ?????????? ??? ???????, ???? ????????, ?? ?????? ??????????? ??? ???? ??????????.

?????????? ????????????
• Düvell, F. (2007) “Ukraine – Europe’s Mexico?”, Research Resources Report 1/3: Country Profile, Central and East European Migration, COMPAS, http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Research_projects/Flows_dynamics/Transit_migration_Ukraine/Ukraine_Country%20Report_1of3.pdf
• Hofmann, ?., Reichel, ?. (2011) ‘Ukrainian Migration: An analysis of migration movements to, through and from Ukraine’, International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) http://www.integrationsfonds.at/laenderinformation/ukrainianmigration/#c9630
• Levchenko, K., Sayenko. Y. (eds.) (2010) “‘Ukrainian Greece’ Reasons, Problems, Prospects (According to the labour migrants’ interview results)”, National Academy of Sciences of Ukraine, International Women’s Rights Centre “La Strada-Ukraine”, Kyiv
• Malynovska, ?. (2006) «Caught Between East and West, Ukraine Struggles with Its Migration Policy», http://www.migrationinformation.org/USFocus/display.cfm?ID=365
• ???????-?????????, ?. (2007) “????????? ???????????? ???? ??????: ?? ???????? ??? ??????????? ??????? ??? ????”, ????
• ????????, M. & ????????, M. (2010) “????????? ??? ???????? ?????????? ???? ??????” ??? ?. ???????????????, ?. ???????? (?????????) ‘? ???????????? ???? ?????? ??? 21? ?????’, ???. ???????
• ????????, I. & ?????????, ?. (2008). ‘??????? ??????? ??? ????????? ????????? : ? ????????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ??? ??? ????????’, ???. ?????????