Η Διακυβέρνηση της μη νόμιμης μετανάστευσης: κράτη, δρώντες & μεσάζοντες, Τελικό Συνέδριο, Αθήνα 8-9 Ιουλίου 2015

?? ???????? ???????????????? ??? ?? ??????? ??? ?? ????????? ?????????????? ?????????? (EUI) ??? ??????????? ??? ?????????? ??? ????? IRMA. ? ?????? ????? ?? ????????????? ?? ???????? ??? ????? ???? ?????? ????? ??? ?? ??? ?????????? ? ?????? ??? ??????? ??????? ????????????? ??? ????????? ??? ?????????????. ?? ???????? ????? ???? ?????????: [...]

Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με θέμα την Παγκόσμια Διακυβέρνηση της Παράτυπης Μετανάστευσης και του Ασύλου.

Η ερευνητική ομάδα του IRMA θα συμμετέχει στο εργαστήριο που διοργανώνεται  από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στις 30 Ιουνίου 2014, με θέμα την παγκόσμια διακυβέρνηση της παράτυπης μετανάστευσης και του ασύλου. Η Δρ.Δημητριάδη θα παρουσιάσει το θέμα «Δυναμικές ροές από την Νοτιοανατολική προς τη Βόρεια Μεσόγειο» και η κα Έντα [...]

Κλειστή ημερίδα για τη μετανάστευση από Νότια Ασία προς την Ε.Ε.

???? 6 ???????, ed ? ?????????? ????? ??? IRMA ?????????? ??????? ????????? ???????? ??? ?? ?????????????? ??????? ??? ??? ???? ???? ??? ??. ?????????????? ????????? ??? ??????????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ??? ???????? ???? ??? ?.?., ????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ?? ?????????? ?? ???????????? ??? ??????? ???? ?? [...]

Κλειστή ημερίδα για τη μετανάστευση από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη προς την Ε.Ε.

???? 30 ?????, physician ? ?????????? ????? ??? IRMA ?????????? ??????? ??????? ??? ?? ?????????????? ??????? ??? ?? ???????? ??? ??? ????????? ?????? ???? ??? ??. ?????????????? ????????? ??? ??? ???????, cure ?? ??????? ??? ??? ????????, pharmacy ????? ??? ???????? ?? ?????????? ??? ?? ?????????? ?? ???????????? ??? ??????? [...]

Συμπεράσματα Εναρκτήριας Ημερίδας Προγράμματος IRMA

??? ????? 16 ??????? 2013, treatment ???????????????? ? ?????????? ??????? ??? ???????????? «IRMA: ? ???????????? ??? ?? ??????? ?????????????: ?????, ??????? ??? ??????????». ?? ????????? ??????????? ??? ?? ???????? ?????? ?????????? & ?????????? ????????? (???????) ??? ??????????????? ??? ?? ?????? ?????????? ??????? ??? ??????????? ???? ??? ?????? “????????” (???? 2007-2013, [...]

Page 1 of 11