Η Διακυβέρνηση της μη νόμιμης μετανάστευσης: κράτη, δρώντες & μεσάζοντες, Τελικό Συνέδριο, Αθήνα 8-9 Ιουλίου 2015

The conference is jointly organized by ELIAMEP and the European University Institute (EUI) and marks the completion of the IRMA project. The aim is to present the project’s findings on Greece as well as place the Greek case study in an international governance and policy context. The conference asks three [...]

Κλειστή ημερίδα για τη μετανάστευση από Νότια Ασία προς την Ε.Ε.

On the 6th of June, cure IRMA’s team  organized a closed research workshop on the migration system from South Asia to the EU. Invited researchers working on Afghan and Pakistani migration to Europe, had the opportunity to discuss and compare research results with the team members responsible for the respective [...]

Κλειστή ημερίδα για τη μετανάστευση από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη προς την Ε.Ε.

On the 30th of May, ampoule ELIAMEP is organising a closed workshop on the migration system from the Balkans and Eastern Europe to the EU. Invited researchers from Albania, Georgia and Ukraine will have the opportunity to discuss and compare research results with the team members responsible for the respective [...]

Συμπεράσματα Εναρκτήριας Ημερίδας Προγράμματος IRMA

The launch event of the ‘IRMA: Governing Irregular Migration: States, prescription Actors and Intermediaries’ research project took place on July 16th 2013 inAthens. The program is implemented by the Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) and is funded by the Greek General Secretariat for Research & technology through [...]

Page 1 of 11