Συμπεράσματα Εναρκτήριας Ημερίδας Προγράμματος IRMA

Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ημερίδα του προγράμματος «IRMA: Η Διακυβέρνηση της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω της Δράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” (ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π. [...]

Page 1 of 11